SYSTEMY NADZORU

NASZA OFERTA:

PROJEKTY I WDROŻENIA KOMPUTEROWYCH SYSTEMU NADZORU ORAZ WIZUALIZACJI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH


WIZUALIZACJA PRACY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH JEST DZISIAJ STANDARDEM. TRUDNO WYOBRAZIĆ SOBIE NOWOCZESNĄ DYSPOZYTORNIĘ LUB NASTAWNIĘ, NAWET DLA NIEWIELKICH OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH LUB LINII TECHNOLOGICZNYCH, BEZ KOMPUTEROWEGO SYSTEMU NADZORU. PODSTAWOWĄ KORZYŚCIĄ WYNIKAJĄCĄ Z ICH ZAINSTALOWANIA JEST KONCENTRACJA W JEDNYM MIEJSCU (STACJA OPERATORSKA) INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRACY WSZYSTKICH ELEMENTÓW SYSTEMU. POZWALA TO NA SZYBKĄ OCENĘ POPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA KAŻDEGO OBJĘTEGO NADZOREM URZĄDZENIA, CO W DUŻYM STOPNIU UŁATWIA PRACĘ OBSŁUGI I SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU, A TAKŻE ZMNIEJSZA RYZYKO WYSTĄPIENIA NIEPRZEWIDZIANYCH AWARII. PROPONUJEMY KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO UTWORZENIA TAKIEGO SYSTEMU - OD PROJEKTU DO URUCHOMIENIA NA OBIEKCIE. NASZE ROZWIĄZANIA OPIERAMY NA UZNANYM I MAJĄCYM APLIKACJE W WIELU SEKTORACH PRZEMYSŁU, OPROGRAMOWANIU ASIX FIRMY
ASKOM  Z GLIWIC.

ASIX – INFORMACJA TECHNICZNA