ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

NASZA OFERTA:

AUDYTY, DORADZTWO, PROJEKTY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII


ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA RÓŻNE FORMY ENERGII GENERUJE JEDEN Z PODSTAWOWYCH KOSZTÓW MAJĄCY ZNACZĄCY UDZIAŁ W RACHUNKU EKONOMICZNYM KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORSTWA. OPTYMALIZACJA, A W EFEKCIE OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII JEST ISTOTNYM CZYNNIKIEM UMOŻLIWIAJĄCYM WZROST KONKURENCYJNOŚCI I POPRAWĘ WIZERUNKU FIRMY. UZYSKANIE ZNACZĄCYCH OSZCZĘDNOŚCI JEST BARDZO CZĘSTO MOŻLIWE PRZY NIEWIELKICH NAKŁADACH INWESTYCYJNYCH, O SZYBKIEJ STOPIE ZWROTU (PONIŻEJ 1 ROKU), A NIEJEDNOKROTNIE PRAWIE „BEZKOSZTOWO” POPRZEZ ODPOWIEDNIE KSZTAŁTOWANIE POLITYKI RACJONALNEGO WYKORZYSTANI ENERGII.

NASZA FIRMA OFERUJE PRZEPROWADZENIE ANALIZY STRUKTURY ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWAUMOŻLIWIAJĄCEJ WSKAZANIE MIEJSC NADMIERNEGO ZUŻYCIA ENERGII ORAZ SPOSOBÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. PRZEPROWADZENIE TAKIEJ ANALIZY MOŻE BYĆ PIERWSZYM KROKIEM DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ ISO50001:2011, KTÓRY STANOWI SKUTECZNE NARZĘDZIE ZAPEWNIAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWOM EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ENERGII ORAZ REDUKCJĘ NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. DODATKOWĄ KORZYŚĆ STANOWIĄ ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ („BIAŁE CERTYFIKATY”), O KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z DNIA 15.04.2011R. MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ PODMIOTY REALIZUJĄCE INWESTYCJE ZMIERZAJĄCE DO OSZCZĘDNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ. ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STANOWIĄ PRAWA MAJĄTKOWE I JAKO TOWAR GIEŁDOWY MOGĄ BYĆ ZBYWALNE NA GIEŁDACH TOWAROWYCH.

W ROZWIAZANIACH POPRAWIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ OPIERAMY SIĘ NA SPRAWDZONYCH NA CAŁYM ŚWIECIE ROZWIAZANICH I URZĄDZENIACH FIRMY Schneider Electric

PDF EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA KATALOG ROZWIAZAŃ-PL

PDF EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA PRZEGLAD ROZWIAZAŃ-PL